Trakya Üniversitesi 11 boş takım için işçi arıyor! Müracaat koşulları ve tarihi

Trakya Üniversitesi, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. unsurunun B fıkrası uyarınca Eczacı, Hemşire, Psikolog, Sıhhat Teknikeri, Mimar, Mühendis, Tekniker, Teknisyen, Ofis Çalışanı, Dayanak İşçisi ve Güvenlik Vazifelisi kadrolarına işçi alımı yapacağını açıkladı. Müracaat koşulları, tarihine ait merak edilen tüm ayrıntıları açıklayan kurum, en az lise mezunu adaylar ortasından görevlendirme sağlayacak. 

BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ

Trakya Üniversitesi işçi alımı müracaatları 11 Ağustos 2022 tarihinde başlayıp 22 Ağustos 2022 tarihine kadar devam edecek.

Adaylar müracaat formu ve gerekli dokümanlar ile birlikte Trakya Üniversitesi Rektörlüğü İşçi Daire Başkanlığına şahsen müracaatta bulunmaları gerekiyor. 

GEREKLİ BELGELER

1- Kimlik Dokümanı fotokopisi,

2- Diploma yahut çıkış evraklarının fotokopisi,

3- Başvurulan unvan için istenmiş ise sertifika fotokopisi, çalışma yahut deneyime ait dokümanlar (Sertifikalar ilanın yayın tarihinden evvel alınmış olmalıdır. Sonradan alınan sertifikalar kabul edilmeyecektir)

4- Lisans mezunları için; 2020 KPSSP3 puanını gösteren evrak, Ön lisans mezunları için; 2020 KPSSP93 puanını gösteren doküman, Ortaöğretim mezunları için; 2020 KPSSP94 puanını gösteren belge

5- Güvenlik Vazifelisi takımına müracaat yapacak adaylar için özel güvenlik kimlik kartı fotokopisi,

6- Eczacı durumu için KPSS Puanı aranmamakla birlikte müracaatta bulunan aday sayısının takım sayısından fazla olması halinde alınacak Eczacı yazılı ve / yahut kelamlı imtihan yoluyla belirlenecek olup, ayrıyeten duyurulacaktır

7- 1 adet fotoğraf

BAŞVURU ŞARTLARI

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci hususunda belirtilen genel koşulları taşımak,

2- Türk Ceza Kanununun 53 üncü unsurunda belirtilen müddetler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir cürümden ötürü bir yıl yahut daha fazla mühletle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı kabahatler, Anayasal tertibe ve bu tertibin işleyişine karşı kabahatler, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimadı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, cürümden kaynaklanan malvarlığı bedellerini aklama yahut kaçakçılık cürümlerinden mahkûm olmamak,

3- Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

4- Rastgele bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B’li olarak çalışıyor olmamak ve son 1 (bir) yıl içerisinde kontratlı işçi olarak istihdam edilenlerden, hizmet kontratı asıllarına ters hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca kontratlarının feshedilmemiş olması yahut kontrat periyodu içerisinde Bakanlar Heyeti kararı ile belirlenen istisnalar hariç mukavelesini tek taraflı feshetmemiş olmak.

5- Rastgele bir Toplumsal Güvenlik Kurumundan emeklilik yahut yaşlılık aylığı almıyor olmak,

6- Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

7- Misyonunu devamlı yapmasına mani olabilecek akıl hastalığı ve beden sakatlığı ile ilgili manisi bulunmamak, 8- Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu olmak.

RESMİ İLAN METNİ

Yorum yapın